PRIVACYVERKLARING INZICHT EN OVERZICHT TRAININGEN
Inzicht en Overzicht Trainingen biedt trainingen op het gebied van associatietherapie. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Inzicht en Overzicht Trainingen acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij: