Overige informatie

Locatie

Je vindt Inzicht en Overzicht Trainingen bij het Gezondheidscentrum aan het Jean Monetpark 19, 7336 BA in Apeldoorn. Bij de ingang loop je direct de trap op naar boven en kom je in de wachtruimte van het centrum. Daar word je opgevangen.

Eten en drinken

Er zal volop koffie, thee en water beschikbaar zijn gedurende jouw lesdag(en). Denk er wel aan om je eigen lunch mee te nemen?

Certificaateisen

Wanneer de opleiding/bijscholing is afgerond ontvangt de deelnemer een certificaat. 

Voor de opleiding tot Associatietherapeut geldt:

De deelnemer ontvangt dit certificaat wanneer deze aan de volgende eisen voldoet:

 • Deelname van minimaal 90% van de totale training
 • Het maken van een PIP (Persoonlijk inspiratieplan)
 • Praktijk examen
 • Theorie examen
 

Tijdens het eerste weekend zal er over bovenstaande verdere toelichting plaatsvinden.

Contact

Wanneer je vragen over de opleiding hebt, neem dan gerust contact met me op:

Wendy Aarts

Tel: 06 41 53 47 23

Email: info@inzicht-overzicht-trainingen.nl

Accreditatie / bijscholingspunten per module

Opleiding tot Associatietherapeut:
 
 • NBVH: 60 bijscholingspunten incl. 6 punten voor PSBK
 • GRO (GAT Register Opleidingen) voor CAT geregistreerde hulpverleners: 281 SBU

Het aantal ECTS: 10

 

Bijscholingen:

 • NBVH: 6 bijscholingspunten per dag
 • GRO: 6 SBU per dag / 0.21 GRO

Klachtenprocedure

De docenten en medewerkers van Inzicht en Overzicht Trainingen doen hun uiterste best om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat je ergens ontevreden over bent of dat je een klacht hebt. In dat geval is onderstaande klachtenprocedure van toepassing:

 1. Een klacht over de door Inzicht en Overzicht Trainingen geleverde diensten dient binnen 30 dagen na levering of na kennisneming hiervan, per e-mail aan Inzicht en Overzicht Trainingen kenbaar gemaakt te worden.
 2. Een klaagschrift wordt ondertekend en bevat minstens de volgende gegevens:
  – de naam en het adres van de klager;
  – de datum;
  – een omschrijving van hetgeen waar de klacht over gaat.
 3. Klachten die door Inzicht en Overzicht Trainingen worden ontvangen, zullen te allen tijden vertrouwelijk behandeld worden.
 4. Na ontvangst van de klacht, zal binnen 7  dagen een ontvangstbevestiging volgen met daarin de termijn (uiterlijk binnen vier weken), waarbinnen een schriftelijke reactie verwacht kan worden.
 5. Inzicht en Overzicht Trainingen onderzoekt de klacht en vraagt indien nodig aanvullende informatie op. Het kan ook zijn dat Inzicht en Overzicht Trainingen de klager uitnodigt voor een persoonlijk gesprek.
 6. Mocht het onverhoopt niet lukken om binnen de afgesproken termijn te reageren, dan wordt dit schriftelijk kenbaar gemaakt met daarin de reden en nieuwe termijn.
 7. Ingediende klachten worden minimaal tot 2 jaar na datum ontvangst bewaard.
 8. Inzicht en Overzicht Trainingen zal er alles aan doen om de klacht naar beider tevredenheid op te lossen.

Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG)

Wanneer we toch onverhoopt een mogelijk geschil niet gezamenlijk opgelost krijgen, verwijzen we je door naar de klachtenfunctionaris van de SCAG. Zij zijn een derde instantie die onafhankelijk is en de klacht in behandeling kan nemen. Inzicht en Overzicht Trainingen conformeert zich aan de besluitvorming van de SCAG. Klachten die door de SCAG in behandeling worden genomen: Bejegeningsklachten, klachten over de opleiding zelf of klachten mbt terugbetalingen.

Voor het indienen van een klacht bij de SCAG, kan je onder vermelding van nummer 11057, mailen naar: info@scag.nl